Podsumowanie mojej dotychczasowej działalności dla Pragi

Jako członkini stowarzyszenia „Porozumienie dla Pragi” działam na rzecz naszej dzielnicy od 2018 roku. Poniżej lista spraw, które udało mi się w tym czasie załatwić wspólnie z kolegami i koleżankami ze stowarzyszenia.

Zieleń i ekologia

 • Od początku swojej działalności angażuję się w tematy związane z chlubą naszej dzielnicy, czyli dzikim brzegiem Wisły. W 2020 roku brałam aktywny udział w protestach związanych z planowaną przebudową Wybrzeża Helskiego. Pod topór miało wtedy pójść 500 drzew. Dzięki protestom, które skupiły różne lokalne środowiska i mieszkańców Pragi, wycinkę udało się znacząco ograniczyć. W kolejnych latach współorganizowałam happening mający zwrócić uwagę na problem dzikiego parkowania na terenie Natura2000 nad Wisłą oraz monitorowałam sprawę tzw. „Parku Naturalnego Golędzinów„, gdzie niezbędna jest poprawa dostępności, zwłaszcza dla osiedli wzdłuż ul. Jagiellońskiej, ale ingerencja w istniejącą przyrodę powinna być ograniczona do minimum.
 • Dzięki zgłaszanym przeze mnie zielonym projektom do Budżetu Obywatelskiego udało się zrekultywować ogródek sąsiedzki w MAL Śliwka na Śliwicach (projekt „Ogrody sąsiedzkie dla Pragi„), stworzyć skwer na serku u zbiegu ulic 11 listopada i Ratuszowej (projekt „Zielone skwery dla Pragi„), skruszyć opór władz dzielnicy i rozpocząć jedne z pierwszych przyulicznych rozpłytowań na Pradze (projekt „Mniej betonu dla Pragi„) oraz posadzić setki drzew i krzewów w różnych miejscach dzielnicy w ramach kilku edycji projektu „Więcej drzew i krzewów dla Pragi„.
 • Walczyłam też o lepszą politykę śmieciową w naszej dzielnicy, zgłaszając na forum Rady Warszawy i w Biurze Gospodarowania Odpadami problemy z odbiorem odpadów przez firmę obsługującą naszą dzielnicę. List otwarty naszego stowarzyszenia w tej sprawie ukazał się także na łamach „Gazety Wyborczej”. Oprócz tego współorganizowałam akcje sprzątania pod hasłem #SprzątamyDlaPragi.

Transport

 • Komunikacja publiczna to jeden z moich głównych środków transportu, dlatego zelektryzowały mnie przygotowywane po cichu plany likwidacji linii tramwajowej nr 25 po otwarciu metra na Bródnie w 2022 roku. W ramach prac naszego stowarzyszenia koordynowałam obronę tramwaju. Dzięki szerokim protestom po nagłośnieniu przez nas sprawy linię udało się utrzymać, tak że nadal jeździ w dni robocze.
 • Przez ostatnie lata sytuacja parkingowa w okolicy placu Hallera stopniowo się pogarszała. Udało się jednak uporządkować parkowanie i uwolnić chodniki po rozszerzeniu SPPN na początku 2023 r., a dzięki zabiegom moim i innych przedstawicieli wspólnot z ulicy Brechta ZGN wprowadził też identyfikatory na podwórkach, tak że parkowanie na nich dostępne jest tylko dla mieszkańców. Stworzyłam także petycję o wprowadzenie kontraruchu rowerowego podczas zmian w organizacji ruchu związanych z wprowadzaniem SPPN, co również udało się wywalczyć.
 • Zabiegałam z sukcesami o montaż stojaków rowerowych na Pradze, zwłaszcza na podwórkach.
podcast o SPPN w okolicy placu Hallera
fot. Marcin Tynkowski, Gazeta Wyborcza

Infrastruktura

 • Koordynowałam zbiórkę podpisów pod petycją ws. pilnego remontu jezdni i chodników wokół pl. Hallera i powrotu do prac nad projektem Centrum Lokalnego. Dzięki naszym zabiegom prace przygotowawcze mają ruszyć już w 2024 roku.
 • Nagłaśniałam sprawę zarzuconego remontu Ośrodka Namysłowska, m.in. występując w mediach. W tej sprawie również pojawiło się światełko na końcu tunelu i pod koniec 2023 r. został rozstrzygnięty konkurs na nową koncepcję.
 • Zabiegałam o remonty praskich podwórek, także w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ten sposób udało się zrekultywować m.in. rozjeżdżony teren na tyłach ulicy Cyryla i Metodego, który został zapomniany po budowie metra na Pradze.

Edukacja i kultura

 • Zabiegałam o poprawę bezpieczeństwa pod praskimi placówkami oświatowymi. Opór władz dzielnicy w tej sprawie jest bardzo duży, ale udało się doprowadzić m.in. do poprawy sytuacji pod filią SP 258 przy Namysłowskiej.
 • Wspólnie z przyjaciółmi z Pragi odpowiedzieliśmy na apel SP 50 i w wakacje 2023 r. włączyliśmy się w malowanie jednego ze szkolnych korytarzy.
 • Nagłaśnialiśmy sprawę nieprzedłużenia umowy projektowi artystycznemu „Pracownia Wschodnia”, który działa w jednym z lokali przy pl. Hallera. Nasze wsparcie przyczyniło się do tego, że ostatecznie kolejna umowa została podpisana na 5 lat.
 • Dzięki zgłoszonemu przeze mnie i Krzyśka Michalskiego projektowi do Budżetu Obywatelskiego pt. „Mobilne kino plenerowe dla Pragi” w jedne z wakacji na Pradze odbywały się pokazy filmów pod chmurką. Na Pradze brakuje letniej oferty kulturalnej tego typu, więc pomysł cieszył się sporym powodzeniem.

Bezpieczeństwo i estetyka przestrzeni publicznej

 • Współorganizowałam akcje naszego stowarzyszenia spod hasła „Stop bazgrołom – Malarze podwórkowi” i brałam w nich czynny udział, m.in. na ulicy 11 listopada i w okolicy pl. Hallera.
 • Walczyłam z chaosem reklamowym – z sukcesem zabiegałam o usunięcie banerów z elewacji zabytkowego budynku jednostki wojskowej przy Brechta oraz billboardów sprzed historycznego budynku Instytutu Tele- i Radiotechnicznego przy Ratuszowej.
 • Koordynowałam ze strony naszego stowarzyszenia wspólne działania razem z „Miasto jest nasze” dotyczące wprowadzenia zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w godz. 22:00-6:00 oraz ograniczenia liczby punktów sprzedających alkohol. Rada Miasta odrzuciła naszą petycję, ale w tej sprawie zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne po naszym wniosku podpisanym przez ponad 1000 mieszkańców i mieszkanek Warszawy.
 • Nagłaśniałam plany powstania całodobowego sklepu z alkoholem na skwerze Szymanowskiego i przy Darwina 16 oraz problemy związane z funkcjonowaniem takiego sklepu w pawilonach przy Inżynierskiej i na Stalowej. Na kanwie sprawy przy Darwina zabiegałam też o dopisanie żłobków i przedszkoli do listy wykluczeń w uchwale dotyczącej umiejscowienia nowych sklepów z alkoholem, ale petycja naszego stowarzyszenia tym razem także została odrzucona przez Radę Warszawy.

Polityka społeczna

 • Nagłaśniałam plany zamknięcia praskiego Domu Samotnej Matki przy ulicy Szymanowskiego i nieprzemyślane decyzje podejmowane w tej sprawie zarówno na poziomie miejskim, jak i dzielnicowym.
 • Brałam udział w obronie zatrudnienia jednej z lubianych pracownic klubokawiarni międzypokoleniowej „Nasza” na Stalowej, której zwolnienie doprowadziło do wymiany praktycznie całej zgranej ekipy pracownic tego miejsca.
 • Uczestniczyłam w pikietach organizowanych przez Komitet Obrony Praw Lokatorów m.in. w sprawie lokatorów Stalowej 54 czy Wrzesińskiej 14.
fot. Szymon Starnawski, Warszawa Nasze Miasto

Jedna odpowiedź do „Podsumowanie mojej dotychczasowej działalności dla Pragi”

 1. […] najbliższą okolicę. O moich projektach, które dotąd zrealizowano, możecie przeczytać w podsumowaniu mojej dotychczasowej działalności. Dziś natomiast przedstawię Wam projekty, które zgłosiłam do edycji na 2025 rok. Zachęcam do […]