Mój program dla Nowej Pragi

Nowa Praga to jeden z najbardziej zaniedbanych terenów w naszej dzielnicy, choć dzięki wyjątkowej architekturze, sztuce ulicznej i licznym pracowniom rzemieślników ma wyjątkowy klimat. By mieszkańcom żyło się tu lepiej, jako radna chcę zabiegać o:

  • dalsze remonty kamienic należących do miasta i podłączanie c.o.;
  • powrót do zarzuconego programu remontów ulic i wprowadzanie zieleni przyulicznej („Na_prawa ulic”);
  • remonty podwórek, w tym rozbetonowanie i zazielenienie oraz budowa porządnych i estetycznych altan śmietnikowych;
  • uporządkowanie parkowania na otwartych podwórkach poprzez wprowadzenie identyfikatorów mieszkańców podobnych do tych obowiązujących w okolicy pl. Hallera;
  • wsparcie dla rzemieślników i artystów, którzy pracują lub chcieliby pracować na Nowej Pradze;
  • poprawa bezpieczeństwa, w tym ograniczenie dostępności alkoholu (nocny zakaz sprzedaży w sklepach i na stacjach benzynowych) i zwalczanie bazgrołów na murach oraz pseudograffiti.