O opóźnionym remoncie chodników na pl. Hallera w Radiu Kolor

Przeczytaj artykuł o opóźniającym się remoncie chodników na pl. Hallera.