O adopcji opuszczonych donic w Radiu RDC

Posłuchaj audycji o naszej akcji obsadzania zaniedbanych donic miejskich #ZaadoptujDonicę.